Type of publication: Article
Notes:
Bencsik, Andrea and Marosi, Ildikó and Dőry, Tibor (2012) Vágyott kultúra és reális értékítélet - Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének előfeltétele egy felsőoktatási intézményben (Desired culture and real value judgement – Precondition of development a knowledge management system in a higher education institution). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (5). pp. 25-40. ISSN 0133-0179
Source:
BASE