Showing 1 - 10 of 277
Magistro darbe yra nagrinėjami žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapai, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių darbais išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo teoriniai aspektai. Aptarti statutinės valstybės tarnybos ir statutinio valstybės tarnautojo savitumus...
Magistro darbe suformuluota Raseinių biuro veiklos strategija, pagrįsta Konsultavimo tarnybos veiklos strategija, išanalizuoti ir susisteminti įvairių autorių teoriniai ir paktiniai strateginio planavimo tyrimai. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad pagrindinė strateginio valdymo...
Magistro darbo tikslas - išanalizuoti klientų aptarnavimo kokybę viešajame sektoriuje remiantis „Sodros“ Tauragės skyriaus atveju. Darbe analizuojami klientų aptarnavimo kokybę įtakojantys veiksniai: klientų aptarnavimo kokybę gerinantys metodai ir priemonės, efektyvumo...
Magistro darbe nagrinėjami pagrindiniai strateginio valdymo aspektai, išanalizuoti ir susisteminti teoriniai bei teisiniai mokslo, studijų ir verslo integracijos ypatumai. Siekiant atskleisti mokslo, studijų ir verslo integracijos tendencijas, atlikta išorinių ir vidinių veiksnių, SSGG...
Šiuolaikinėmis globalizacijos, socialinės ir ekonominės raidos, technologijų pažangos internacionalizavimo sąlygomis sparčiai formuojantis žiniomis grindžiamai visuomenei ir žinių ekonomikai itin padidėjo strateginio valdymo ir strateginių sprendimų reikšmė. Strateginis...
Šalies visuomenę vis labiau jaudina jaunosios kartos socialinės problemos, kurių sprendimas šiandienos sunkmečio sąlygomis ypatingai ribotas ir sudėtingas. Viena opiausių socialinių problemų, jaunimo nedarbas, paskutiniu metu ne tik nemažėja, bet kaip ir bendras nedarbo...
Magistro darbe išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių marketingo valdymo teoriniai aspektai, teoriniai marketingo strategijų formavimo modeliai. Anketinės apklausos būdu atliktas kompleksinis marketinginis mažmeninio prekybos tinklo tyrimas, siekiant ištirti...
Magistro darbe, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių darbais, išanalizuota vartotojų elgsenos objektas kitų mokslų atžvilgiu, išsiaiškinti vartotojų elgsenai įtaką darantys išoriniai ir vidiniai veiksniai, bei vartotojų sprendimo priėmimo etapai. Išanalizuota automobilių rinka...
Magistro darbe nagrinėjama organizacijos kultūros samprata, išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių organizacinės kultūros modeliai, tipai ir kultūros analizės lygmenys. Nagrinėjami nacionaliniai organizacijų kultūrų skirtumai, išsamiau analizuojami...
Magistro darbe išanalizuota vartotojų elgsenos samprata, esmė bei vartotojų elgsenos reikšmė organizacijai; įvertinta vartotojų elgsenos modelių įvairovė; atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Darbe atskleistos...