Showing 1 - 10 of 42,145
Šiame straipsnyje autoriai nagrinėja inovacijų politikos struktūrinių dedamųjų parinkimo bei prioriterizacijos procesus, žvelgdami iš žinioms imlių sektorių perspektyvų. Inovacijų politika nagrinėjama per Nacionalinės Inovacijų Sistemos (NIS) vystymo prizmę. NIS gali būti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478225
Magistro darbe nagrinėjami TEO LT, AB strategijos formavimo aspektai. Pagrindinis darbo tikslas – parodyti, kaip parenkama organizacijos strategija, analizuojant įmonės vidinę ir išorinę aplinką, atsižvelgiant į jos galimybes, stipriąsias ir silpnąsias puses bei grėsmes....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478198
„Nostrada“ finansinė veikla ir jos rizikos valdymas. Atlikta įmonės veiklos perspektyvų analizė ir prognozavimas, remiantis …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478355
Statybos verslas viena iš didžiausią pridedamąją verte turinčių verslo šakų. 2008 metais kilusi pasaulio ekonominė krizė pasireiškė bendrojo vidaus vartojimo produkto mažėjimu. Krizę sukėlė keletas priežasčių: ilgalaikių pokyčių naftos rinkos kainodaroje bei su ja...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478626
out how the company manages quality of services. Opinion on the quality of service management has been investigated in a … services, to define service quality and management aspects, to analyze the concept and characteristics of insurance services …, based on the employee's view to identify and evaluate „Lietuvos draudimas“ quality of service management means, based on …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478742
“Prekybos valdymas 8” programme as the technological innovation on management efficiency in the service company JSC “Evelkas … – įvertinti ,,Prekybos valdymas 8“ programos kaip technologinės inovacijos įdiegimo paslaugų įmonėje UAB ,,Evelkas“ poveikį … tyrimo metodologiją ir atlikti tyrimą "Prekybos valdymas 8" programos įdiegimo efektyvumui nustatyti. Tyrimo metodai …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478769
In master’s thesis the problems of the management of joint – constructional companies are formulated, different sources … of nonfiction related to the essence of the companies’ management process written by various Lithuanian and foreign … authors as well as to practical dimensions of the application of management theories are analyzed and structured. In the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478804
Information technologies have increased the business competition. When the company selects the communicative management … management decision making process, to which extent the managers trust the IT and, eventually on how much money and time will be … several spheres into one. Inevitable appearance of new measures increases reliability of communicative management. For that …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478984
The knowledge of strategic management in this global, fast changing society is needed not only to private sector … institutions, but as well policy-makers and different levels of state administration employees. Strategic management of all foreign … result this work is based on the growing relevance of strategic management initiatives in the application and development of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479070
Bakalauro darbo, kurio tema „Santykių su klientais valdymas reklamos agentūroje RIC“, tikslas yra atrasti problemų …The main objective of bachelor thesis called “Customer relationship management in advertising agency RIC” is to find … result of UAB “RIC” not having customer relationship management strategy. The main activity of UAB “RIC” is to deliver …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479140