Extent:
177 S.
Series:
Europäische Hochschulschriften / Reihe 22, Soziologie. - Frankfurt, M. ; Berlin ; Bern [u.a.] ; Wien : Lang, ISSN 0721-3379. - Vol. 217
Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Dissertation u.a. Prüfungsschriften
Thesis:
Saarbrücken, Univ., Diss., 1990
ISBN: 3-631-43327-1
Source:
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004112575